Privacyverklaring

Myo de P.O. vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@myodepo.nl.

Artikel 1                Wie ben ik?

Myo de P.O. is een eenmanszaak, gevestigd te (1059 TV) Amsterdam aan de Voorburgstraat 15-4. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68956371. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2                Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamel ik andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en socialmediakanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin voor- en na foto’s van de ruimte (indien je geen bezwaar hebt gemaakt) en eventueel jouw naam. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering. Daarnaast leg ik een korte omschrijving van de afspraak, belangrijke achtergrondinformatie over jou en een eventuele NDA vast in mijn portfolio. Maar deze gegevens zal ik niet openbaar maken en na 7 jaar verwijderen.

Financiële administratie

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, naam van contactpersoon, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, adres, dagtekening, communicatie met de klachtencommissie van de NBPO en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten 7 jaar bewaren.

Marketing en social media

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Jouw socialmedia-account gebruik ik voor socialmediamarketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. Wanneer jij deel uitmaakt van mijn Facebook-community wordt jouw socialmedia-account en de inhoud van de berichten die jij plaatst zichtbaar. Ik zal deze gegevens niet buiten de community opslaan. Wanneer jij beslist uit de community te stappen, worden jouw gegevens verwijderd.

Om deze website mogelijk te maken, te optimaliseren en voor remarketing gebruik ik een Facebook-pixel en Google Analytics. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met een Facebook-pixel en Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Facebook en Google gebonden. Met beide partijen heb ik hieromtrent een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten, recensies over mijn diensten of het versturen van een contactformulier mogelijk te maken, verwerk ik je naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht of het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder. Gegevens ontvangen uit een door jou verzonden contactformulier bewaar ik 7 jaar. Testimonials over mijn diensten met jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en recensie bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Dit doe ik enkel met jouw expliciete toestemming.

Artikel 3                Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik inzicht heb in enkele gegevens van jou als persoon via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik zal verder niets met deze gegevens doen.

Artikel 4               Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Myo de P.O. om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Myo de P.O., kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@myodepo.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5                Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Daarnaast ben ik gebonden aan de richtlijnen van de NBPO.

Artikel 6                Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7                Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@myodepo.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je deze versie van mijn privacyverklaring bewaren? Klik dan op deze link.